Ontwerp tot oplevering

Op deze pagina zetten we de verschillende fases van een verbouwing voor u op een rij.

Ontwerp: Stel u heeft bouwplannen…

Wij bieden u de mogelijkheid om het gehele bouwtraject samen met u te regelen, wat diverse voordelen oplevert;

  • Op deze manier kunnen uw wensen en esthetische- en praktische aandachtspunten al in de ontwerpfase op elkaar worden afgestemd.
  • U heeft slechts één aanspreekpunt.
  • Aanvraag omgevingsvergunning wordt voor u geregeld.
  • Ontwerpfase en offerte aanvraag overlappen elkaar.

Wilt u meer informatie? Vraag het gratis Verbouwblad aan!

Bovengenoemde punten verkorten de bouwtijd, wat resulteert in lagere bouwkosten.

De ontwerpfase staat los van de bouwopdracht, dwz het geeft u verder geen verplichtingen. De kosten voor het maken van een bestektekening en het aanvragen van een omgevingsvergunning worden in rekening gebracht. Vanzelfsprekend worden deze vooraf aan u bekend gemaakt.

Offerte: Heeft u al tekeningen e.d…

Heeft u al tekeningen e.d. dan komen wij graag langs om vrijblijvend een offerte uit te brengen en u van advies te voorzien. Wij proberen dan zo zorgvuldig (afwerking, kleuren e.d.) en compleet mogelijk (incl. elektra, tegelwerk, schilderwerk e.d.) uw wensen te bepalen, zodat wij u een passende offerte kunnen overhandigen.

Mocht u aan de hand van de offerte nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid deze mondeling toe te lichten.

Wanneer u besluit om ons opdracht te geven voor uw bouwplannen, wordt er bekeken wanneer de bouw kan starten, worden er afspraken gemaakt met betrekking tot oplevering en heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van VerBOUWGarantie®. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Voorbereiding: Wanneer opdracht is verleend…

Wanneer opdracht is verleend, worden alle bouwonderdelen (zoals kozijnen, trappen, metselwerk e.d.) nauwkeurig opgemeten, besteld of in productie genomen. Alle materialen, constructie onderdelen en dergelijke worden zoveel mogelijk voorbereid, op maat gemaakt en afgemonteerd.

Dit biedt diverse voordelen:

  • minder verlet door weersinvloeden
  • kortere bouwtijd op locatie
  • efficiënte werkmethodes
  • optimale kwaliteitscontrole
  • meer milieubewust bezig met bouwen

Bovengenoemde punten verkorten de bouwtijd wat resulteert in lagere bouwkosten.

Bouwplaats: Wanneer alle materialen op afroep staan…

Pas wanneer alle materialen op afroep staan, alle onderaannemers zijn ingepland en de weersomstandigheden het toelaten, wordt er begonnen met de bouw op locatie. Dit betekent dat bouwtijd, kosten en overlast optimaal bewaakt worden.

Door zoveel mogelijk te werken met vaste onderaannemers, (denk aan een installateur, stukadoor of electriciën) wordt een optimale samenwerking nagestreefd tussen de vele partijen die bij een verbouwing komen kijken. Indien uw voorkeur uitgaat naar andere onderaannemers is dit uiteraard bespreekbaar.

Tijdens de bouw valt de complete planning en organisatie onder onze verantwoordelijkheid. Het is niet nodig om de hele dag thuis en/of bereikbaar te zijn. Ook kunnen wij schaftgelegenheid en toiletvoorziening verzorgen.

Oplevering: De laatste loodjes…

Afhankelijk van de grootte van het project vindt er ca. 1 week of enkele dagen voor de oplevering een voor-oplevering plaats. De laatste onderdelen worden dan afgewerkt en de bouwlocatie wordt naar behoren achtergelaten. Het is niet altijd noodzakelijk dat u hier zelf bij aanwezig bent.

Wanneer het gehele project is afgerond, vindt de oplevering plaats. Het gehele project wordt gecontroleerd op afwerking, constructies e.d. Wanneer alles goed is bevonden wordt het opleveringsrapport getekend en beschouwen we het project als “opgeleverd”.

Na de oplevering wordt de eindafrekening opgemaakt. Hierin worden eventuele stelposten en meer- en minderwerken verrekend met de laatste termijn.